Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Easy Fit b.v., Belgie, Hoogstraat 136, 8540 Deerlijk, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer be0506 835 094.

Waarom deze privacyverklaring?

Als je een ProFitt abonnement hebt, een ProFitt abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ProFitt willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat ProFitt uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.   Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ProFitt.   Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

ProFitt verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij ProFitt, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via sociale media.

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een ProFitt abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer.   Ook als je al een ProFitt abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van ProFitt worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, sportprofiel indien enquête is ingevuld, jouw financiële status bij ProFitt (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

ProFitt App

Onze app heeft tot doel om onze leden te ondersteunen en helpen in het behalen van hun fitness doelen, hen een self-service tool te bieden voor het managen van hun lidmaatschap, het maken van reserveringen en om leden te informeren over hun club, onze diensten en producten. Nadat je een app account hebt aangemaakt, kun je deze zelf personaliseren als je dat wenst, afhankelijk van jou fitness doelen. We kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens onderscheiden in onze app:

1. Gegevens om een app account te kunnen aanmaken

Wanneer je lid bent bij ProFitt, kun je de app heel eenvoudig installeren en inloggen met jouw bestaande lidmaatschap inlog gegevens. De volgende gegevens worden vervolgens automatisch geüpload in de app (de gegevens die je normaal gesproken in je ‘My ProFitt’ account ziet): Naam, leeftijd, geslacht, land, taal, contact gegevens, soort lidmaatschap, lid nummer en pas nummer, reserveringen en club bezoeken. Wanneer je geen lid bent bij ProFitt, dan kun je een geen account aanmaken.

2. Gegevens ten behoeve van het behalen van je sportdoelen en personalisatie

Onze app kan jou helpen in het behalen van persoonlijke sportdoelen. Daarvoor kun je gegevens invoeren zoals je lengte, gewicht, doelen, wensen, sport voorkeuren en geplande en afgeronde workouts. Je BMI wordt automatisch berekend op basis van je lengte en gewicht. Je kunt ook gebruik maken van de smart weegschaal in de club en de precieze resultaten in je app profiel opslaan.

3. Verbinden met je Apple health app

Je kunt je Apple health app verbinden met de ProFitt app om jouw prestaties en sportdoelen verder te optimaliseren. De gegevens vanuit je Apple health app zijn alleen zichtbaar in de app op jou eigen device. ProFitt heeft hier zelf geen toegang toe en slaat dergelijke gegevens ook niet op in haar eigen systeem.

4. Vrienden uitnodigen

Je kunt vrienden uitnodigen om met jou mee te doen en lid te worden van ProFitt. Daarvoor wordt je doorgeleid naar de website van ProFitt waarbij een link wordt aangemaakt die je naar je vrienden kunt doorsturen.

5. Analyses

We analyseren het gebruik van de app om de functionaliteit, personalisatie en veiligheid steeds te blijven verbeteren. Daarnaast analyseren wij ook voor onze eigen marketing doeleinden. Voor de analyses maken wij gebruik van een uniek identificatie nummer die alleen interpretabel is voor ProFitt en wij maken daarbij verder geen gebruik van algemene identificatie zoals device data/IMEI. ProFitt maakt gebruik van Google analytics waarmee wij ook voor die doeleinden een verwerkingsovereenkomst met Google hebben gesloten. Google maakt zelf gebruik van device data zoals IMEI (niet toegankelijk voor ProFitt) voor identificatie doeleinden.   ProFitt deelt of verkoopt geen persoonsgegevens van app gebruikers met derde partijen. De persoonsgegevens in de app worden 2 maanden na beëindiging van het lidmaatschap gewist. Je kunt je instellingen, persoonlijke informatie, marketing instellingen te allen tijde aanpassen in de privacy setting van de app. Zie voor meer informatie over jou privacy rechten het laatste deel van dit statement.

Camera Toezicht

Wij hebben camera’s in en rond onze club. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen. Voor informatie over het de aard en uitvoering van ons cameratoezicht verwijzen we naar ons Reglement Cameratoezicht op onze website.

Toegangsfraude

ProFitt heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet toegestaan is een ander persoon illegaal toegang te verlenen tot de club door hem of haar mee te laten lopen door de tourniquet. Hiervoor wordt een boete (de waarde van een dagpas) in rekening gebracht of bij herhaling kan het lidmaatschap worden beëindigd. Bij de tourniquets hangen speciaal hiervoor toegeruste camera’s die toegangsfraude herkennen. In geval van registratie van fraude door de camera, worden de beelden altijd door een daartoe bevoegde medewerker gecontroleerd om vast te stellen of toegangsfraude zich heeft voorgedaan. De overtreding wordt geregistreerd op naam van de houder van het ProFitt abonnement en diegene ontvangt van ons een mail met het verzoek de boete te voldoen. Je hebt daarbij altijd het recht om inzage te vragen in het betreffende fotomoment, maar je bent wel zelf verantwoordelijkheid om de andere persoon op de foto te informeren of toestemming te vragen. Op verzoek kan de foto ook geanonimiseerd (geblurde gezichten) worden toegezonden. Na betaling van de boete, of beëindiging van het lidmaatschap, wordt de foto na 28 dagen verwijderd.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw emailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Sociale media

ProFitt maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram met een eigen profielpagina. Via deze kanalen kun jij ProFitt volgen en reageren op onze communicatie uitingen. Het privacy beleid van het betreffende social media platvorm is daarop van toepassing. Je kunt ook contact met ons opnemen via een prive bericht bijvoorbeeld als je vragen hebt of problemen ervaart met jou lidmaatschap. Persoonlijke gegevens bijvoorbeeld omtrent jouw lidmaatschap worden alleen met jou gecommuniceerd via deze prive berichten en nooit via publieke berichten.   Wat zijn de grondslagen voor verwerking? Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:

  • wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
  • het uitvoeren van de overeenkomst die je met ProFitt bent aangegaan;
  • het nakomen van een wettelijke verplichting van ProFitt;
  • ter bescherming van vitale belangen van jou; •   voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ProFitt.

  Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening

ProFitt verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschap waardoor je toegang tot de ProFitt krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de ProFitt app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren

ProFitt verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van ProFitt, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van ProFitt, producten en diensten van derden. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.

Analyses & (markt)onderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van ProFitt en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage

ProFitt verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van ProFitt later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

Wettelijke verplichting

ProFitt kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Andere doelen

Als ProFitt persoonsgegevens wil gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen.   Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? ProFitt zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement. Maar ook het up-to-date houden van software.   Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van ProFitt hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.   Maken wij bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden? ProFitt maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.   Verstrekken wij gegevens aan derden? ProFitt verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. ProFitt kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.   Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.  

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.  

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien ProFitt de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.  

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.  

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht ProFitt die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ProFitt of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.  

Een klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Jouw verzoek indienen via info@profitt.be, per post een verzoek sturen naar:   ProFitt T.a.v. Arne Bruyneel Hoogstraat 136 8540 Deerlijk Belgie   Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.