Gedragscode Fintessector

ProFitt heeft zich verbonden tot naleving van de Gedragscode Fitnesssector.

Je kunt de Gedragscode raadplegen op www.ProFitt.be/, aan de balie in onze club, of via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf.

ProFitt aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk.

De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn:
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

tel: +32 2 702 52 00
fax: +32 2 808 71 20
e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
web: 
https://www.consumentenombudsdienst.be